• Odsłony: 13680

Zarząd Dolnośląskiego Związku Kolarskiego


PREZES

Rafał Jurkowlaniec  

ZARZĄD

Bolesław Bałd                                           Wiceprezes ds. sportowych
Przemysław Bednarek                               Wiceprezes ds. organizacyjnych
Bartosz Huzarski
Janusz Jasiński
Elżbieta Mikołajczak                                 Sekretarz Zarządu
Zygmunt Walczak
Joanna Wołodźko                                    Wiceprezes ds. marketingu
Władysław Żyndul                                    Przewodniczący Kolegium Sędziów


KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Chodorowski
Leszek Gucwa
Jadwiga Wójt

DELEGACI NA WALNY ZJAZD PZKOL

Bolesław Bałd
Przemysław Bednarek
Rafał Jurkowlaniec
Elżbieta Mikołajczak
Wacław Skarul
Joanna Wołodżko