• Dominik Broniszewski

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów i wybory prezesa

Dolnośląski Związek Kolarski informuje, że w dniu 28.07.2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZKol, na którym odbyły się wybory Prezesa DZKol. Delegaci jednogłośnie wybrali na to stanowisko Pana Rafała Jurkowlańca.
    
Zgodnie z propozycją Prezesa zwracamy się do Klubów z prośbą o przysłanie, w terminie do 20 sierpnia 2015 roku, propozycji dotyczących szkolenia dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku.

Zarząd, po zapoznaniu się z Państwa wnioskami, zwoła na dzień 9 września 2015 r. spotkanie z przedstawicielami Klubów w celu omówienia kierunków działania DZKol.